I tillegg til å dele ut Sibeliusprisen hvert år, kan Sibelius-selskapet i Norge gi økonomisk støtte til prosjekter som kommer inn under selskapets formål:

«Stiftelsen Sibelius-selskapet i Norge skal bidra til fremme og videreutvikling av finsk-norsk samarbeid, med særlig vekt på å fremme forståelsen i Norge for finsk musikk og musikkliv.»

I denne sammenheng vil styret gjerne fremheve:

  • Fremføring, lydfesting og annen presentasjon av finsk musikk i Norge
  • Samarbeids- og utvekslingsprosjekter mellom finske og norske musikere, med finsk og norsk musikk
  • Prosjekter som gir, spesielt norske ungdomsmusikere, forståelse for og lærdom om finsk musikk

Søknad om støtte sendes selskapets sekretariat. Søknadsskjema finnes HER.

I 2017 har selskapet gitt støtte til Bergen Domkor for Einojuhani Rautavaaras acappella-verk «Vigilia», til Sangkoret Fossekallen for konserter «Hilsen til Finland» / markering av Finlands 100-årsjubileum i Vadsø, Tana og Kirkenes og til Sør-Trøndelag Orkesterforening for konsert med finsk musikk – Sibelius, Kajanus, Järnefelt og Pacius i anledning Finlands 100-årsjubileum.