ForsideForside
Om ossOm oss
SibeliusprisenSibeliusprisen
BidragBidrag
SamarbeidSamarbeid
Sibelius 2015Sibelius 2015
KontaktKontakt

ofo prismottakingSIBELIUSPRISEN 2015 TIL OSLO FILHARMONISKE ORKESTER

Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien mottok Sibeliusprisen 2015 for Oslo Filharmoniske Orkester ved Filharmoniens konsert med Jukka-Pekka Saraste som dirigent og sopranen Karita Mattila som solist i Oslo Konserthus den 13. november 2015. Etter prisutdelingen ble det arrengert en mottakelse på Finlands ambassade. 

For første gang går prisen til en institusjon. Oslo-Filharmonien har helt fra etableringen i 1919 hatt en nær tilknytning til finsk musikk og musikkliv. En rekke finske dirigenter har satt sitt preg på orkesteret. Orkesterets sjefsdirigent fra oppstarten var finske Georg Schnéevoigt, og senere har Okko Kamu og Jukka-Pekka Saraste fulgt i hans fotspor. Av andre finske dirigenter som har vært med på å prege orkesteret kan fremheves Paavo Berglund og Esa-Pekka Salonen.

Mer som en kuriositet kan også nevnes at Sibelius selv dirigerte orkesteret med egne verker og ulike program ved tre konserter for til sammen ca. 7000 tilhørere da han besøkte Kristiania i mars-april 1921.

Utover i 1920-og 1930-årene ble det stadig flere Sibelius-innslag på Oslo-Filharmoniens program. I årene etter 2. verdenskrig kom etter hvert også nyere finsk musikk på spilleplanen, ikke minst med Okko Kamu som sjefsdirigent. Senere har man, gjennom Jukka-Pekka Saraste, fått stifte bekjentskap med dagens finske komponister.

Som sjefsdirigent i årene 1979-2002 ga Mariss Jansons Sibelius høy prioritet i sin repertoar-oppbygging med orkesteret. Det ble ensbetydende med turneer og innspillinger. Fiolinkonserten, symfoni nr. 1 og 2 og flere av tonediktene var publikumsfavoritter ved turneene. Den første Sibelius-utgivelsen på EMI kom i 1991, og frem til 1995 kom flere av symfoniene og tonediktene. Samlet sett ble disse en av orkesterets og Mariss Jansons’ største platesuksesser.Sibeliusprisen er en hederspris for fremragende innsats for å fremme kontakten mellom finsk og norsk musikkliv eller for forståelse for og kjennskap til finsk musikk i Norge eller norsk musikk i Finland. Prisbeløpet er 100 000 kroner. I år er det trettende gangen prisen deles ut.

Bilde: Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien mottok 
Sibeliusprisen 2015 
i Oslo Konserthus. 
Foto: Johannes Granseth

 karitamattila
Bilde: Prisvinneren Oslo Filharmoniske Orkester med sopranen Karita Mattila 

i Oslo Konserthus 13.11.2015. Foto: Johannes Granseth

mottakelse sibelius   
Bilde: Fra høyre Stephan Barratt-Due, styreleder for Sibelius-selskapet
i Norge, 
Lauri Tarasti, styreleder for Sibelius-selskapet i Finland,
Åsa Juslin, 
direktør i 
Finsk-norsk kulturinstitutt, Erik Lundberg,
Finlands ambassadør, 
Ingrid Røynesdal, 
direktør i Oslo-Filharmonien og
Kari Tybring-Gjedde. Foto: Finlands Ambassade