SIBELIUSPRISEN 2023 TIL DET NORSKE KAMMERORKESTER OG DERES KUNSTNERISKE LEDER PEKKA KUUSISTO

Sibelius-selskapet i Norge har tildelt Sibeliusprisen 2023 Det Norske Kammerorkester og deres kunstneriske leder, den finske fiolinisten og dirigenten Pekka Kuusisto. Orkesteret og Kuusisto mottar prisen ved Det Norske Kammerorkesterets konsert 29. august.  

Det Norske Kammerorkester (DNK) er et virtuost og nyskapende musikerkollektiv bestående av noen av de fremste nordiske strykere. I nærmere 50 år har orkestret vært en sentral aktør i norsk musikkliv. Gjennom årene har de vakt begeistret oppmerksomhet i det internasjonale musikkliv og regnes i dag som en av de ledende kammerorkestrene i internasjonal sammenheng.

Pekka Kuusisto er orkesterets kunstneriske leder, en stilling han overtok i august 2021. Kuusisto er en av de mest interessante aktørene i internasjonalt musikkliv, som solist og etter hvert også som dirigent. Han er i tillegg til sitt engasjement med DNK, fast tilknyttet en rekke sentrale orkestre og ensembler i Europa og USA. 

«Kuusisto har en enestående bredde i sitt repertoar og i sin musikkinteresse. Ikke minst har han et brennende engasjement for samtidens musikk. Denne interessen kommer tydelig frem i konsertprogrammene til DNK og Kuusisto. Ikke minst er det spennende at orkesteret med Kuusisto presenterer ny finsk samtidsmusikk og ulike finske musikere for det norske publikum», sier Stephan Barratt-Due, styreleder for Sibelius-selskapet i Norge, og fortsetter: 

«Samarbeidet mellom DNK og Pekka Kuusisto styrker utvilsomt båndene mellom norsk og finsk musikkliv, så vel utøvende som skapende. Med Sibeliusprisen ønsker Sibelius-selskapet å rette oppmerksomhet mot og styrke den norsk-finske dimensjonen i dette samarbeidet.»

 

Bilde: Det Norske Kammerorkester & Pekka Kuusisto. Fotograf: Bård Gundersen.