Stiftelsen Sibelius-selskapet i Norge er en frittstående, privat stiftelse. Den ble etablert i 1994. Selskapets formål er å videreutvikle og øke interesse og forståelse i Norge for finsk musikk og finsk musikkliv. Selskapet har arrangert konserter med finske og norske utøvere med finsk og norsk musikk på programmet. Det har støttet norske utøvere i forbindelse med lydfesting av finsk musikk og arrangører som har stått for fremførelser med finske musikere eller av finsk musikk i Norge.

Sibelius-selskapet i Norge ledes av et styre på fem personer:

  • Rektor og fiolinist Stephan Barratt-Due
  • Ambassadør Teemu Tanner
  • Generalkonsul Christian Bjelland
  • Direktør Pauliina Gauffin
  • Erling Neby

Finsk-norsk kulturinstitutt fungerer som sekretariat for Sibelius-selskapet. Pauliina Gauffin, direktør for Finsk-norsk kulturinstitutt, er selskapets daglige leder. Sibelius-selskapet i Norge har søsterorganisasjoner i flere land: Japan, Litauen, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Dessuten er det tre ulike Sibeliusselskaper i Finland.